Genomförandet

Genomförandet av III handlingsprogrammet för öppen förvaltning 

I Finland gäller handlingsprogrammet för den offentliga förvaltningen hela den offentliga sektorn: statsförvaltningen, kommunerna och i framtiden även landskapen. Arbetet för att främja öppenheten inom förvaltningen utförs tillsammans med medborgarorganisationer och andra samarbetsparter. 

När den tredje handlingsplanen tar vid kommer det att pågå omfattande reformprojekt inom förvaltningen. Vi måste tydligt och begripligt kunna beskriva och förklara förändringarna och den nya förvaltning som de ska resultera i. Det är också viktigt att landskapsförvaltningen från första början är så öppen som möjligt, både i sin praktiska verksamhet och till sin inställning. Öppenhet och offentlighet går hand i hand. Finlands offentlighetslag är en utmärkt utgångpunkt. Vi måste se till att den genomförs på bred basis och att den reformeras där det finns behov. 

Genomföringen av det tredje handlingsprogrammet för öppen förvaltning började den 1 juli 2017. Minister Anu Vehviläinen tillsatte den 28 juni 2017 en projektgrupp för stödjandet av genomföringen av det tredje handlingsprogrammet. Projektgruppen ska stödja genomföringen och uppmuntra aktörerna till att främja öppen förvaltning. Samarbetsparter söks i pågående utvecklingsprogram och projekt. 

Genomföringen av programmen för öppen förvaltning understöds även av tjänstemannanätverket inom statsförvaltningen, inklusive arbetsutskotten, samt i kommunerna av kommundemokratinätverket.

 


Dela på sociala nätverk