Nätverk

Tjänstemannanätverket

Medlemmarna i tjänstemannanätverket för öppen förvaltning agerar som kontaktpersoner mellan handlingsprogrammet för öppen förvaltning och sina respektive ämbetsverk. Medlemmarna i tjänstemannanätverket lägger fram aktuella ärenden inom öppen förvaltning till behandling inom ledningsgrupperna i sina ämbetsverk. Tjänstemannanätverket delar goda öppenhetsförfaranden som ämbetsverken tillämpat.

Tjänstemannanätverket för öppen förvaltning

Kommundemokratinätverke

Kommundemokratinätverket utvecklar och stärker den kommunala demokratin och erbjuder en plattform för olika aktörer att lära sig av varandras erfarenheter.

Alla aktörer inom kommunerna, statsförvaltningen och medborgarsamhället är välkomna till nätverket.

Nätverkets verksamhet samordnas av Kommunförbundet


Dela på sociala nätverk