Öppen förvaltning strategi

Öppen förvaltning strategi 2030

Den öppna förvaltningen är en viktig resurs i det finländska samhället. Öppen förvaltning bygger upp medborgarnas förtroende, säkerhet och framtidstro.

Strategin innehåller den öppna förvaltningens långsiktiga vision och viktigaste tyngdpunkter. Visionen och tyngdpunkterna styr utarbetandet och genomförandet av handlingsplaner inom öppen förvaltning. Strategin innehåller även en definition om öppen förvaltning. Med dessa stärks enhetligheten inom främjandet av öppen förvaltning och resultatet inom öppen förvaltning. Strategin stödjer samarbetet mellan sektorerna och nivåerna inom öppen förvaltning och genomför OECD:s rekommendation om öppen förvaltning.

Strategins centrala tyngdpunkter

  1. Öppen förvaltning stärker dialogen i samhället.
  2. Öppen förvaltning främjar allas rätt att förstå och bli förstådda.
  3. Ledande och kompetens säkerställer allas möjligheter till delaktighet.
  4. Finland är en aktiv främjare av öppen förvaltning på internationell plan.

Öppen förvaltning strategi 2030


Dela på sociala nätverk