Utförande

Genomförandet av IV handlingsprogrammet för öppen förvaltning

I Finland gäller handlingsprogrammet för den offentliga förvaltningen hela den offentliga sektorn: statsförvaltningen, kommunerna och i framtiden även landskapen. Arbetet för att främja öppenheten inom förvaltningen utförs tillsammans med frivilligorganisationer och andra samarbetsparter. Situationen utvärderas på våren och hösten.

 

Situation för genomförandet

April 2024
Klar eller fortsätt som planerat
Lanserades bara sent eller sent på schema
Inte igång ännu eller målet är inte genomfört

Dela på sociala nätverk