Den öppna förvaltningens permanenta insatsområden: Offentlighet, förtroende, kommunikation, öppna data, begriplighet, delaktighet, öppen verksamhet, förvaltningen som möjliggörare.

Handlingsprogram

Finland anslöt sig år 2013 till partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning. Varje land som deltar i projektet främjar förvaltningens öppenhet med hjälp av tvååriga handlingsprogram. Främjandet av medborgarnas delaktighet har varit ett centralt mål i alla finländska handlingsprogram. Genomförandet av det tredje handlingsprogrammet för öppen förvaltning inleddes den 1 juli 2017.

Internationella partnerskapsprogrammet för öppen förvaltning, Open Government Partnership OGP

Handlingsprogrammet


Dela på sociala nätverk