Om webbplatsen

Behandling av personuppgifter

Finansministeriet har förbundit sig att skydda användarnas personliga integritet och personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen. Inga sådana uppgifter samlas in med hjälp av vilka enskilda användare kan identifieras.

Allmän statistik om användningen av webbplatsen samlas in och används för att utveckla webbtjänsterna. Sådana uppgifter:

  • ärnedladdade sidor
  • tidpunkt
  • IP-adress
  • webbläsare och operativsystem.

Personuppgifterna kan behandlas av finansministeriets tjänstemän som svarar för webbtjänstens administration och av tjänstens programleverantörer.

Vi registrerar endast sådana kontaktuppgifter och andra uppgifter som användaren själv separat lämnat och som vi kan utnyttja för att svara på användarnas kontaktbegäran, frågor eller annan respons.

Den personuppgiftsansvarigas kontaktuppgifter

Finansministeriet

Avdelningen för utvecklandet av statsförväldningen

PB 28, 00023 Statsrådet

avoinhallinto(at)gov.fi

Sociala tillägg

På webbplatsen finns länkar och förbindelser till utomstående webbplatser och s.k. sociala insticksprogram (t.ex. Twitter). Insticksprogram som tillhandahålls av en utomstående webbplats laddas upp från den webbplatsens egen server. Webbplatsen sänder ingen information om användaren via de sociala insticksprogrammen.

På tjänster och applikationer som erbjuds av en utomstående part tillämpas den partens användarvillkor och andra villkor.

Om du vill ha mera information om avoinhallinto.fi -sidorna kan du skicka e-post till vår postlåda: avoinhallinto ( at ) gov.fi.


Dela på sociala nätverk