Öppen Förvaltning-spel

Öppenhetsspelet

Vi har utvecklat ett Öppenhetsspel i samband med projektet för Öppen förvaltning. Med hjälp av spelet kan du och dina kollegor tillsammans kläcka idéer, planera och synliggöra åtgärder som kan främja öppen förvaltning och förbinda er personligen till att främja öppenheten. Syftet med spelet är att stöda samfund och organisationer i främjandet av öppenheten på ett konkret sätt.

I spelet kan vi:

  • skapa en gemensam uppfattning om vad öppen förvaltning betyder
  • med hjälp av temaområden och olika metoder gå igenom nuläget och en önskvärd framtid för öppen förvaltning
  • välja och formulera ett konkret utvecklingsobjekt
  • granska målet ur nya perspektiv
  • ge ett personligt konkret löfte om att främja öppenheten
  • De idéer och utvecklingsplaner som tillkommer under spelet dokumenteras även som ett minnesspår

Tillbehör:

Öppenhetsspelet kräver följande tillbehör: De nödvändiga delarna kan antingen tryckas eller bara skrivas ut.

Tryck:

Utskrivning:

För att spela spelet behöver du dessutom

  • Självhäftande minneslappar (Post-it)
  • Pennor

    Öppen förvaltning genom att spela!


Dela på sociala nätverk