Manifestet för positiv webbkommunikation

Det virtuella är verkligt
På internet skriver eller säger jag bara sådant som jag skulle vara beredd att säga också
ansikte mot ansikte.

Jag är vad jag kommunicerar
Orden jag använder definierar mig. De beskriver mig.

Orden formar mitt tänkande
Jag använder den tid som krävs för att jag ska kunna uttrycka min åsikt på bästa
möjliga sätt.

Jag lyssnar innan jag talar
Ingen har alltid rätt, inte jag heller. Jag lyssnar öppet och
utan fördomar.

Ord bygger broar
Jag väljer mina ord för att förstå, för att bli förstådd och komma nära
mina läsare och åhörare.

Ord har konsekvenser
Jag är medveten om att det jag säger eller skriver kan ha antingen små eller allvarliga
konsekvenser.

Jag är försiktig när jag vidareförmedlar material
Jag delar texter och bilder först efter att jag läst, utvärderat och förstått dem.

Idéer kan diskuteras
Människor måste respekteras
Människor som har uppfattningar och åsikter avviker från mina är inte
mina fiender.

Förolämpningar är inga argument
Jag accepterar inte påhopp eller aggressiva ord, även om de stöder mitt eget
perspektiv.

Tystnaden kan också tala
När det är bättre att hålla tyst… tiger jag.

Parole O _ Stili är en icke vinstdrivande organisation som inrättades i Trieste i juli 2017. Dess mål är att öka internetanvändarnas medvetenhet och ansvar för användningen av nätet, uppmuntra dem att dela och upprätthålla värden som anges i deklarationen.

 • God förvaltning förutsätter god kommunikation. Jag gör mitt bästa för att mina meddelanden ska vara enkla, tydliga, begripliga, transparenta och vänliga både på webben och ansikte mot ansikte. Jag är medveten om att artiklar som delas ut på Internet kan få verkliga konsekvenser.
 • Jag vet att effektivare kommunikation betyder bättre förvaltning: människor har rätt att få tillgång till datamaterial, dokument och uppgifter och att få service utan dröjsmål och med ärliga medel, att delta i beslutsprocessen och att förstå och se över mina åtgärder.
 • Jag undviker oklara termer, tungt kanslispråk och vilseledande termer på främmande språk. Jag förstår att detta är varje medborgares rättighet. Om mitt tal är oklart, är mina tankar och åtgärder det också. Jag uppmuntrar till dialog.
 • Jag lyssnar på andras åsikter och förslag. Jag åtar mig att samarbeta och använda ett språk som stöder en konstruktiv och civiliserad dialog. Om jag blir tillfrågad, så svarar jag utan dröjsmål. Om jag märker förvirring ska jag ta reda på vad det beror på och hur det kan lösas.
 • Jag väljer lämpliga ord och verktyg för att kommunicera med alla, med beaktande av deras ålder, bakgrund och utbildningsnivå. Jag har som mål att alla förstår vad jag säger eller skriver. Jag ansvarar själv för att jag kommunicerar positivt och initiativrikt.
 • Jag förstår att alla mina meddelanden och handlingar har en verklig och betydande inverkan på människors dagliga liv. Jag är lätt att nå, erbjuder information, utreder ansvar och gör verksamheten smidigare.
 • Jag vet att alla meddelanden jag delar på internet kan påverka människors uppfattning om mitt arbete. Jag håller uppgifterna och datamaterialen uppdaterade och tillgängliga, i ett öppet filformat i den mån det är möjligt. Jag delar inte ut vilseledande eller icke-transparenta meddelanden. Jag informerar folk om deras rätt till information, integritet och säkerhet.
 • Ömsesidig respekt är centralt i det civila samhället och förbättrar samarbetet och delaktigheten. Jag ser till att min kommunikation är respektfull, både i fråga om stil och innehåll, och att den främjar ömsesidig respekt.
 • Kränkningar är alltid förödmjukande, inte bara för dem som kränkts, utan också för dem som kränker och dem som ser på. Jag uppmuntrar människor att formulera sina åsikter så att de inte kränker andra. Jag tolererar inte kränkningar ens när de stöder min sak. Jag delar ut nätetikett för att främja förnuftig användning av kommunikationskanaler.
 • Jag vet att människors uppmärksamhet och tid är värdefulla och därför är jag koncis. Jag kommunicerar bara då det behövs för att främja information och delaktighet, inte på grund av propaganda. Min kommunikation är alltid nyttigt, nödvändigt och viktigt.

Varifrån

 • Parole O _ Stili är en ideell organisation som grundades i Trieste i juli 2017 och som strävar efter att öka Internetanvändarnas medvetenhetenhet och ansvar för användningen av webben, uppmuntra dem att dela och upprätthålla de värden som anges i deklarationen. Parole O_Stili riktar sig till dem som förstår att ”virtuellt är verkligt” och att fientlighet som uttrycks på internet kan lämna konkreta och bestående spår i människors liv. Parole O_Stili arbetar tillsammans med skolor, universitet, organisationer och institutioner för att främja etik i webbkommunikationen.
 • Deklarationen består av 10 principer. Den har skapats i samarbete mellan olika nätverk och översatts till 12 språk. Denna version har avsetts som stöd för dialogen mellan den offentliga förvaltningen och medborgarna. Den finska versionen har gjorts i samband med programmet för öppen förvaltning (www.oppenforvaltning.fi) i samarbete med Parole_O_Stili.

Dela på sociala nätverk