Nyhet

Förtroendebygge –
Diskussion om innebörden av öppen förvaltning och offentlig ledning och möjligheterna för dem i kommunerna och vid statens ämbetsverk.

16 september 2020 kl. 13.00–15.45.
Evenemanget är avsett för svenskspråkiga representanter för kommuner och statliga ämbetsverk

 

Är öppenhet bara en tom fras på ett papper för dig? Vad innebär öppen förvaltningi våra kommuner och ämbetsverk? Vad betyder öppenhet som är förankrad i god ledning för dig? I krissituationer accentueras behovet av öppenhet: då ställs frågan om hur vi kan leda öppenheten under exceptionella omständigheter. Kan jag genom öppenhet stödja en starkare förtroende mellan olika aktörer i samhället?

Syftet med evenemanget är att förstå vad kommunerna och statens ämbetsverk önskar åstadkomma tillsammans genom att utveckla öppenhet och ledning. Syftet är också att deltagarna utifrån den egna kommunens och det egna ämbetsverkets perspektiv ska få en klarare förståelse av de gemensamma och de egna målen och hur de kan nås.

Evenemanget ordnas som webbseminarium. De som anmält sig får en länk före mötet.

13.00 Välkomstord – Juha Sarkio, överdirektör

13.10 ”Hur kan vi tillsammans främja öppenhet och god ledning även under exceptionella omständigheter och under återuppbyggnad? – Den öppna förvaltningen och ledningen av den i kärnan för förtroendesamhället”

Niklas Wilhelmsson, justitieministeriet och Thomas Sund, finansministeriet

14.00 Dialog och framåtblick

15.45 Evenemanget avslutas

Det kommer att göras sammanfattningar av diskussionerna. Sammanfattningarna skickas till alla deltagare och till mötet för Förvaltningspolitiska koordineringsgruppen vid finansministeriet, till strategiarbetet för den offentliga förvaltningen och den öppna förvaltningen, till samarbetsprojektet för offentlig ledning och till ledningens evenemang hösten 2020 (såsom ledningens morgonkaffe på demokratidagen den 20 oktober). Sammanfattningarna översätts också till engelska för arbetsgruppen för öppen förvaltning vid OECD och som bakgrundsmaterial för OECD:s förtroendebedömning av Finland.

I dialogerna förs en konstruktiv samhällsdiskussion där det ges möjlighet att stanna upp och reflektera i lugn och ro.

Evenemanget är en del av den öppna förvaltningens och den offentliga ledningens regionturné som började i våras och som ordnas på åtta olika orter runtom i Finland. Anmäl dig här senast den 9 september 2020.

Evenemanget är avsett för cirka 50 personer. Mer information: Niklas Wilhelmsson, justitieministeriet, niklas.wilhelmsson@om.fi tfn 0295 150 348 och Thomas Sund, finansministeriet, thomas.sund@vm.fi, 0295 530 516 eller avoinhallinto@vm.fi.

Inbjudan

Finansministeriet och Kommunförbundet


Dela på sociala nätverk