Demokratidagen

Nyhet

Demokratiutmärkelsen 2021

Vilken aktör inom den offentliga förvaltningen förtjänar utmärkelse för en samarbetsform mellan förvaltningen och frivilligorganisationerna som utvecklats under Covid -19-undantagstiden?

Förslagen kan sändas fram till 17.9.2021 kl. 12 elektroniskt och per post till adressen Finansministeriet/registratorskontoret, PB 28, 00023 Statsrådet (besöksadress Riddaregatan 2B, Helsingfors).

Demokratiutmärkelsen som utdelas av Öppen förvaltning-projektet som koordineras av finansministeriet beviljas aktörer eller organisationer inom den offentliga förvaltningen som främjat demokrati och öppen förvaltning. Som mottagare av utmärkelsen kan man föreslå en aktör inom den offentliga förvaltningen som förtjänar erkännande för en samarbetsform mellan förvaltningen och frivilligorganisationerna som utvecklats under Covid-19-undantagsperioden.

Med utmärkelsen vill man stärka samarbetet mellan förvaltningen och frivilligorganisationerna genom att lyfta fram nya verksamhetssätt som utvecklats under pandemin. Ett annat mål är att sprida information om belönade verksamheter som exempel på god praxis som kan tas i bruk också på andra håll. Erkännandet beviljas nu för femte gången och det utdelas på demokratidagen den 13 oktober 2021.

Finansministeriet utdelar demokratiutmärkelsen i samarbete med justitieministeriet och Finlands Kommunförbund.

Se urvalskriterierna här!

 


Dela på sociala nätverk